רישום מבנה כבית משותף הוא הליך חשוב לבעלי דירות במבנים בהם קיימות שתי יחידות ומעלה. הצורך ברישום מבנה כבית משותף והצמדת תתי החלקות בו לבעלי הזכויות עולה לרוב בעת התנהלות לצורך מכירת נכס במבנה.

הליך רישומו של מבנה כבית משותף הינו הליך ארוך ומסורבל וכרוכה בו בירוקרטיה רבה. מומלץ לשכור את שירותיו של עו"ד עתיר נסיון ברישום מבנים כבתים משותפים וזאת על מנת להמנע מסחבת ולהבטיח את השלמתו המוצלחת של רישום הבית המשותף.

השותפים במשרד טיפלו ברישום מספר רב של מבנים כבית משותף, הן עבור יזמי נדל"ן כחלק מליויי פרוייקטים יזמיים והן במבנים ישנים אשר מסיבות שונות טרם הושלמה בהם פעולת רישום המבנה כבית משותף ולכן מכירים היטב את דרישותיהן של לשכות המפקחים על רישום המקרקעין ואת ההתנהלות מולן.