grop_buy

רכישת נכס במסגרת קבוצת רכישה היא עסקה הטומנת בחובה סכנות רבות. מאידך, הצטרפות לקבוצת רכישה אשר בנויה ומתנהלת באופן יעיל ונכון מהווה פוטנציאל לרווח משמעותי ובסופו של הליך קבלת דירה במחיר הנמוך ממחיר השוק.

בקבוצת רכישה, בניגוד לרכישת דירה מיזם/קבלן, כל חבר קבוצה הינו למעשה מעין יזם בפני עצמו. משמעות הדבר היא כי ברוב המקרים אין התחייבות למחיר הסופי של הדירה, אין התחייבות למועד המסירה ואין ערבויות לכספים המושקעים. בנוסף, אבן היסוד של קבוצת רכישה היא יחסי השותפות האדוקים והבלתי ניתנים לניתוק בין חברי הקבוצה. כל מעשה או מחדל של חבר קבוצה משפיע באופן ישיר ומהותי על כלל חברי קבוצת הרכישה באופן שעלול להגיע לכדי עצירה מוחלטת של הפרויקט.

מכלול ההסכמים השונים, ובמיוחד הסכם השיתוף בין חברי הקבוצה שהוא לב ליבה של ההתקשרות, הינם קריטיים להתנהלות תקינה, שוטפת ושקופה של הפרויקט.

השותפים במשרד צברו ניסיון בליווי עשרות פרויקטים של קבוצות רכישה, לרבות קבוצות רכישה בהן מאות יחידות דיור.

לצד ליווי משפטי של פרויקטים של קבוצות רכישה, משרדנו מלווה לקוחות המעוניינים להצטרף לקבוצת רכישה, תוך בחינת מכלול ההסכמים, מו"מ מול היועצים המשפטיים ומתן חוות דעת על הסיכונים והסיכויים בפרויקט.