big_icon_page1

סוגיית המיסוי הינה חלק מהותי ובלתי נפרד מכל עסקת מקרקעין. תכנון מוקדם ונכון של היבטי המס בעסקה עשוי במקרים רבים לעשות את ההבדל בין עסקה רווחית ומניבה לבין עסקה אשר שיעור המיסוי שלה הופך אותה בדיעבד ללא כדאית.

במסגרת ביצוע עסקאות מקרקעין, משרדנו מעניק ייעוץ וליווי בתכנון המס המיטבי ובבניית העסקה בצורה הנכונה ביותר מבחינת היבטי המיסוי באופן שימקסם את התמורה ללקוח, ובכלל זה טיפול בהגשת דיווחים לרשויות המיסוי, ליווי רציף בהליכי השומה השונים, והגשת השגות ועררים, ככל שנדרש.

משרדנו מעניק ייעוץ מיסוי ברוח עדכוני החקיקה והפסיקה בטרם ביצוע עסקת מקרקעין בין אם נעשתה במכירה רגילה ובין אם בוצעה בדרך של עסקת קומבינציה. משרדנו מבצע תכנון מס בטרם מכירת דירת מגורים תוך התחשבות בסטטוס בעלות הדירות והיסטוריית העסקאות של הלקוח, תכנון מס בהענקת נכסים במתנה בין קרובים, בהשקעות בארץ ע"י תושבי חוץ, במכירת נכסים שהתקבלו בירושה ועוד."