spam_icon

תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, המוכר גם כ-"חוק הספאם", הביא איתו מהפכה בכל הנוגע לדרך בה מותר למפרסמים לשלוח דברי פרסומות ודיוורים ישירים לאנשים פרטיים ואיזה פרסום מהווה עבירה על "חוק הספאם".

במסגרת התיקון קבע המחוקק כי קיימת חובה מצד חברות ועסקים אשר מעוניינים לשלוח דברי פרסומות בהודעות טקסט (SMS), בפקס, במייל ובשיחות טלפון לקבל את אישורו של הנמען לקבלת דברי הפרסום מראש, בעל פה או בכתב. כמו כן נקבע כי המפרסמים מחוייבים לכלול את דרכי הפניה אליהם במקרה ובו הנמען איננו חפץ לקבל דברי פרסומות נוספים מאותו המפרסם לצורך הסרתו מרשימת התפוצה.

הסנקציה שנקבעה בחוק התקשורת נגד מפרסם המפר את הוראות "חוק הספאם" הינה פיצוי ללא צורך בהוכחת נזק של עד 1,000 ₪ בגין כל דבר דואר ו/או פרסומת אשר נשלח (ספאם).

אולם, לא כל דבר פרסומת שנשלח אל תיבת המייל או מתקבל במכשיר הנייד מהווה דבר פרסומת אסור.

למשרדנו ניסיון רב בניהול תיקים ובתביעות לפי חוק הספאם ובהתנהלות מול חברות ומפרסמים שהפרו את הוראות חוק הספאם. אנחנו מתעדכנים באופן תדיר בפסיקה רלוונטית ומסייעים ללקוח במקסום הפיצוי בגין קבלת הספאם.

פעמים רבות, על פי הנחיית הלקוח, קידם משרדנו פשרה מול מפרסם שהפר את "חוק הספאם" במסגרתה קיבל הלקוח פיצוי כספי באופן שחסך ניהול הליך משפטי ארוך.

משרדנו מתמחה בהשגת הסכמי פשרה בגין הפרות של חוק הספאם באופן שממקסם את הפיצוי שמקבל הלקוח בהתבסס על עובדות המקרה והתכנים הפרסומיים שהתקבלו.